Aanvraagprocedure

Indien u denkt in aanmerking te komen voor steun van Stichting Azul kunt u per email contact met ons opnemen.

De voorwaarden voor steun staan vermeld onder "Doelgroep". Aanvragen die niet aan de genoemde voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.