Het bestuur

Het bestuur van Stichting Azul bestaat uit:

Mw. M.C. Berkhemer                voorzitter

Mw. A.E.M. van der Lande        penningmeester

Dhr. R.E. van Wakeren

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur en met de (dagelijkse) uitvoerende werkzaamheden.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook wordt geen vacatie- of presentiegeld aan bestuursleden toegekend.