Doelgroep

De stichting richt zich op nieuwe initiatieven en startende projecten die structurele onderteuning bieden aan kinderen en gezinnen met kinderen die leven in armoede in Nederland.

Stichting Azul steunt projecten van verenigingen, stichtingen, instellingen, organisaties dan wel individuen die een duidelijke doelstelling, een heldere logica en een solide plan voor implementatie hebben.

De stichting doet geen donaties ten behoeve van iemands persoonlijk belang maar steunt alleen initiatieven die boven het individuele niveau uit stijgen en die zoveel mogelijk gebruik maken van de inzet van vrijwilligers.

Aanvragen worden getoetst op de volgende criteria:

 • Ligt de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting?
 • Is de identiteit van de aanvragende persoon of organisatie duidelijk?
 • Kan de aanvrager als integer worden aangemerkt?
 • Is de aanvraag voorzien van een concrete onderbouwing/argumentatie?
 • Is er een gedegen begroting?
 • Zijn de doelstellingen van de aanvrager realistisch?
 • Is de aanvrager bereid om schriftelijke verantwoording af te leggen over de wijze waarop de donatie is besteed?

Het bestuur heeft de mogelijkheid om in voorkomende gevallen nog andere voorwaarden/criteria op te stellen.

Aanvragen van de volgende partijen worden niet gehonoreerd:

 • politieke partijen
 • bedrijven
 • NGO’s
 • overheidsinstellingen
 • kerkelijke instellingen en gebedshuizen