Doelstelling

De doelstelling van Stichting Azul is gezinnen met kinderen te ondersteunen om de armoede te ontgroeien, handvaten te geven een betere toekomst op te bouwen en de gevolgen van de armoede de bestrijden.

De focus ligt daarbij op projecten die zich richten op educatie en informatie, met als doel het bieden van een beter toekomstperspectief en het creëren van een positieve sociale omgeving.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het participeren in buitenschoolse activiteiten, het afronden van een opleiding op passend niveau, het zich onderdeel voelen van de maatschappij, leren over een financiëel stabiele toekomst.

De Stichting tracht dit te bereiken door middel van financiële donaties en/of de inzet van expertise, tijd en netwerk.