Financiën

Het beheer van het vermogen wordt uitbesteed aan een gerenommeerde vermogensbeheerder die het vermogen met een laag risico belegt.

Er wordt jaarlijks minimaal 5% van het vermogen uitgegeven aan donaties.

De stichting heeft nadrukkelijk het streven om zelf zo weinig mogelijk kosten te maken en heeft geen winstoogmerk.