Missie

Stichting Azul is een vermogensfonds dat zich richt op inititatieven op het gebied van de bestrijding, verlichting en preventie van armoede in Nederland.

De stichting heeft als missie het structureel verminderen van armoede in Nederland en daarmee intergenerationele armoede te helpen voorkomen.


Achtergrond

Stichting Azul is in november 2016 opgericht om volgens het gedachtegoed van de oprichter mensen te helpen een beter bestaan op te bouwen of een steuntje in de rug te geven.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Het bestuur van Stichting Azul verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.